Warszawa miasto dla ludzi

MPZP Foksal

Rada Miasta uchwaliła przystąpienie do sporządzania planu miejscowego dla rejonu ulicy Foksal. Tak naprawdę nie chodzi tu tylko o ulicę Foksal, lecz o spory kawałek miasta w obrębie Nowego Światu, ul. Ordynackiej, Skarpy Wiślanej i ul. Książęcej. Ten obszar to centrum Warszawy, oprócz Foksal znajdują się tu m.in. Smolna, fragment Nowego Światu i Alej Jerozolimskich, Rondo de Gaulle’a, Muzeum Narodowe z rozległym terenem, stacja PKP Powiśle. Dlatego znów zdecydowaliśmy się skorzystać z przysługujących nam praw i zgłosić do urzędu swoje pomysły.

Procedura przewiduje, że po ogłoszeniu przez Radę Miasta postanowienia o przystąpieniu do sporządzania projektu planu jest czas dla społeczeństwa na zgłaszanie wniosków. To moment, w którym każdy może napisać do urzędu co chciałby widzieć w planie. Właśnie to zrobiliśmy 1. grudnia.

Tak wygląda od strony formalnej proces powstawania planu miejscowego:

Na taki wniosek otrzymuje się urzędową odpowiedź; najczęściej jest to lakoniczna informacja, że wniosek został przyjęty do dalszego postępowania. Bynajmniej nie jest to obietnicą, że zostanie uwzględniony – to tylko sygnał, że urząd przekaże nasz wniosek wykonawcy planu, aby ten według swego uznania wziął go lub nie wziął pod uwagę. Potem wykonawca ma czas (najczęściej dwa – trzy lata) na rysowanie i pisanie planu, co kończy się wyłożeniem do publicznego wglądu efektu jego pracy. Każdy będzie miał wówczas prawo obejrzeć ten projekt i zgłosić uwagi do urzędu. Urząd rozpatrzy je pozytywnie lub negatywnie i w końcu przekaże gotowy projekt Radzie Miasta, która podda go pod głosowanie.

Na początku 2014 r., po ponad 3 latach prac, Biuro Architektury okazało do publicznego wglądu projekt planu miejscowego. W projekcie uwzględniono wiele postulatów złożonych przez nas w 2010 roku.
Są to m. in.:
– zastąpienie ronda de Gaulle’a skrzyżowaniem
– wytyczenie nowej zabudowy tworzącej pierzeję ul. Smolnej
– ustalenie budynku w miejscu parkingu przy pawilonie kas stacji Warszawa-Powiśle

Nasze działania:
1. W grudniu 2010 r. złożyliśmy wnioski do planu miejscowego rejonu ul. Foksal. Możesz go przeczytać tutaj
2. W marcu 2014 r. złożyliśmy uwagi do wyłożonego projektu planu. Uwagi do pobrania tutaj.

Nasza akcja na fejsie
Warszawa bez reklam!