Warszawa miasto dla ludzi

o nas

Fundacja Przestrzeni Publicznej M20 z siedzibą w Warszawie

Numer KRS: 0000565473
NIP: 1182110490
REGON: 361955950

Jesteśmy fundacją założoną przez warszawiaków o różnym wykształceniu, entuzjastami miasta. Nie jest nam obojętne jak wygląda i czym żyje Warszawa. Chcemy aktywnie uczestniczyć w zmianach zachodzących w mieście: proponować, inspirować, wskazywać rozwiązania. Wychodzimy z założenia, że bycie obywatelem Warszawy to nie tylko punktowanie słabości miasta, ale przede wszystkim wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie. Łączy nas młody wiek, doświadczenie działalności w organizacjach pozarządowych, chęć działania i wiara, że za parę lat Warszawa będzie jeszcze lepszym miejscem do życia niż obecnie.

Przeczytaj rozmowę z nami na portalu Ulepsz Poznań

NASZE CELE

Chcemy aby każdy warszawiak po powrocie z zagranicznej podróży miał poczucie komfortu i dumy z własnego miasta. Dlatego wspieramy nowoczesne rozwiązania urbanistyczne rozumiane nie jako rysunki na mapie, lecz działania podnoszące poziom życia mieszkańców w przestrzeni publicznej i poszerzające ofertę Warszawy dla przyjezdnych. Jesteśmy za rozwojem miastotwórczej architektury, tzn. takiej która ożywia miasto, pamięta o zwykłych ludziach i ich potrzebach pracy, zabawy, nauki, podnosi atrakcyjność życia w mieście. Popularyzujemy ideę przyziemi budynków otwartych dla ogółu. Jesteśmy za jak największą dostępnością dla zwykłych ludzi budynków i terenów publicznych, które teraz służą tylko administracji. Popieramy dbałość o estetykę miasta, o staranną małą architekturę, stan budynków publicznych, atrakcyjną i dostępną dla zwykłych ludzi zieleń. Monitorujemy powstające plany zagospodarowania oraz inwestycje. Chcemy zabierać głos w sprawach ważnych dla miasta, inicjować działania i zgłaszać własne propozycje, których celem jest zwrócenie uwagi na potencjał drzemiący w konkretnych miejscach Warszawy.

Miasto to nie tylko akwarelowe rysunki planów. Miasto to życie na ulicach i w budynkach.

JAK DZIAŁAMY

Wykorzystujemy możliwości prawne zagwarantowane dla obywateli: zgłaszamy wnioski i uwagi do nowo powstających planów miejscowych, interweniujemy w urzędzie miasta, aktywnie uczestniczymy o w obradach miejskich ciał kolegialnych, wykorzystujemy istniejące narzędzia dialogu społecznego. Uczestniczymy i sami inicjujemy debaty publiczne, wyrażamy swoje opinie w mediach. Popularyzujemy swoje idee za pomocą strony internetowej i własnych wydawnictw. Chcemy aby naszą specjalnością były sporządzane przez nas projekty zmian w przestrzeni publicznej.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Zależy nam na tym, żeby planowanie miasta i zarządzanie nim nie było wykrojone z obszaru kompetencji przysługujących społeczeństwu na korzyść zamkniętego kręgu fachowców i „fachowców” okopanych w budynkach Urzędu Miasta, Wydziału Architektury PW oraz organizacji zawodowych architektów i urbanistów. W tym celu trzeba pokonywać opory zarówno po tej stronie jak i po stronie organizacji społecznych, artystów, przedsiębiorców i – last but not least – najzwyklejszych mieszkańców, którzy często nie chcą się angażować „bo i tak nic z tego nie będzie”. Rzeczywiście, jak na razie w warszawskiej rzeczywistości niewiele wynika z partycypacji społecznej, ale to nie oznacza, że należy opuścić ręce, lecz wręcz odwrotnie: musimy konsekwetnie domagać się i proponować aby Warszawa była współtworzona przez mieszkańców.

Widzimy ogromny sens udziału społeczności lokalnej w tworzeniu miasta, bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej w jakie miejsca chcą przychodzić, gdzie jest potrzebne przejście dla pieszych, gdzie przedszkole i skwer z ławkami, a gdzie przystanek. Często mają najlepsze, niestandardowe pomysły na ożywienie danego miejsca. Przedsiębiorcy natomiast najlepiej orientują się gdzie i jakie lokale usługowe powinny się znajdować, aby znalazły uznanie mieszkańców, czy powinny mieć miejsca parkingowe, jakie powinny być ich powierzchnie itd. Tego wszystkiego nie zapewnią urzędnicy ani architekci i urbaniści.

Najlepiej byłoby gdyby te dwa światy się przenikały, prowadziły ze sobą efektywny dialog. Tylko w ten sposób da się stworzyć Warszawę pełną życia, sprawnie funkcjonującą i przyjazną dla mieszkańców i turystów. Chcemy aby miasto było dla ludzi.

Nasza akcja na fejsie
Warszawa bez reklam!